Sunday, July 31, 2016

मळभभरून आलाय खरा, पण पडेल तर शपथ
भरून आलाय खरा, पण पडेल तर शपथ!

सारीकडे मळभ नुसते, वर वारा भन्नाट
सारीकडे मळभ नुसते, वर वारा भन्नाट
वादळ नुसते, राज्य धुळीचे आभाळभर
धुमसून धुमसून, गडगडून क्षितीजभर
भरून आलाय, पण पडेल तर शपथ
पडेल तर शपथ, पडेल तर शपथ!

मधेच धुमसतेय, लखलखती वीज
मधेच धुमसतेय, लखलखती वीज
धडकी भरवतेय काळजात एक
आला आला म्हणावं तर सर्रकन
हुलकावणी देऊन, जातोय निघून
पडेल तर शपथ, पडेल तर शपथ!

ढगांचे ग्रहण सुटून मधेच कवडशांचे उन
ढगांचे ग्रहण सुटून मधेच कवडशांचे उन
जणु मनातले सगळे मळभ दूर होऊन
वाटतं लख्ख लख्ख समजलं सगळंच
अन असं म्हणे पर्यंत परत परत मळभ
पडेल तर शपथ, पडेल तर शपथ!

भरून आलाय खरा,
पण पडेल तर शपथ
पण पडेल तर शपथ!

                       

No comments:

Post a Comment