Monday, April 4, 2016

डोहाच्या खोल तळाशी...

(माझी मैत्रीण मेघना हिच्या एका चित्रावर सुचलेले काही...)


हे काय असे लपलेले
डोहाच्या खोल तळाशी
रंगीत वरूनी पाहता
खोल आत काजऴ काळी
उत्साही सळसळती वरती
अन आत स्थिर-थंड-दबलेली
आनंदी, हसते वरवर
गुढ गंभीर हळवे खोलपरी
वर हलक्या मंदशा लाटा
डचमळे खोल अनावर काही
वर शांत दिसे जलाशय
गुपिते किती निद्रिस्त तळाशी