Wednesday, March 9, 1988

सांग ना

तुझ्या डोळ्यातली स्वप्न
मलाही दिसावीत ....
चांदण्यांनी तुझाही हात
पोळला जावा ....
सांग ना ,
असं का व्हावं आपल्या भेटीत .....

तुझ्या गाडीचा
तो धुंद वेग .....
माझ्या केसातला
गंधीत मरवा ....
नागमोडी रस्त्याची
मायावी वळणं ....
घनदाट झाडांची
वेडी माया ....
सांग ना ....

तनामनातून आलेले
तुझे शब्द ...
भावनांनी ओथंबलेले
माझे सूर ...
अस्वस्थ करणारी
तुझी नजर ...
आवर ना म्हणणारी
माझी वीज ...
सांग ना ...

वाळूवर उमटणारी
भरीव गाज ...
हेलावून टाकणारी
शिवरंजनी ...
हवीहवीशी वाटणारी
बोलकी शांतता ...
भरभरून कोसळणारी
थरथरती तृप्तता ...
सांग ना
असं का व्हावं
आपल्या भेटीत ...

No comments:

Post a Comment