Monday, November 24, 1986

कॅटॅलिस्ट

माझा मलाच होकार देताना
परंपरेचे, संस्काराचे, सल्ल्यांचे
सारे सारे धागे ;
उरापोटी आवरावे लागले.

तेव्हा धाऊन आली
तुझी आस्था, आपुलकी
आणि
शब्दांहूनही खुप काही....!

श्रद्धेचे बंध तोडताना
व्यवहाराचा काठ सोडताना,
आधार होता तो फव-
तुझ्या विश्वासाच्या पंखांचा.

माझे पंख फडकताच
तू मात्र
हळूच दूर झालास,
कॅटॅलिस्ट सारखा.... !

No comments:

Post a Comment