Tuesday, January 15, 2008

राग - लोभ

माझा राग, तुझा लोभ
माझी चिडचिड, तुझे हास्य

म्हटले तर आग, नाही तर जल
आपलेच दात, अन आपलेच ओठ

माझं मानलं तर, मनाला झोंबलं
आपलं मानल तर, पोटात घातलं

No comments:

Post a Comment