Friday, July 8, 2011

करमाळ कळी

मायबोलीवरचा जिप्सीने अन शांकलीने निसर्गातले जे सौंदर्य दाखवलं ( http://www.maayboli.com/node/27177) त्याला हा माझा सलाम

अगदी थक्कच झाले मी
आज पाहिली निसर्गाची करणी
आखीव रेखीव पानांतुनी
डोकावे गोल फळ त्यातुनी
हिरव्या कच्च त्या फळातूनी
उमलू पाहे एक कळी

पाकळ्या अलगद फाकूनी
थेंबांना हळूच चुकवुनी
एक एक शुभ्र पाती
हलके हलके उमलती
उमलू पाहे एक कळी
हिरव्या कच्च फळातूनी

दिसले अंतरंग मनस्वी
पिवळ्या सोन्याच्या राशी
शुभ्र रेखीव फूल त्यावर खोची
जणू हिर्‍याचे पैलू पसरी
उमलू पाहे एक कळी
हिरव्या कच्च फळातूनी

मग हळूच सोडी
शुभ्र पाती खाली
पाचू आत सोनेरी
शुभ्र हिरा राही
उमलू पाहे एक कळी
हिरव्या कच्च फळातूनी

फळ जन्मी फुलातुनी
निसर्गाची किमया ही
नेहमी नेहमी पाहिली
आज पाहिली देवाची करणी
फुल फुले फळातुनी
उमलू पाहे एक कळी
हिरव्या कच्च फळातूनी