Monday, June 22, 2009

विझू नको

थांब थांब विझू नको
नकोस फडफडू

मान्य आहे
अंधारलय
ज्योतीने ज्योत
पेटवावीच लागेल

जगात वाहणारा
जोराचा वारा
त्यातून तुझ्या हातात
नवी ज्योत

अरे लोकांना
लागेल थोडा वेळ
तुझ्या ज्योतीचे
ओळखायला तेज

पण एक नक्की
येतील एक एक
आपणहून
तोपर्यंत थांब

विझू नकोस
नकोस फडफडू


No comments:

Post a Comment