Wednesday, May 21, 2008

निसर्ग चक्र

छोटे छोटे
थेंब चिमुकले
नभांनाही
जड झाले

पावसानेही
टाकूनि दिले
पर्वतालाही
नाही पेलले
नद-नद्यांनी
वाहून दिले

अखेर त्यांना
रडूच फुटले
खारट आपले
अश्रू घेऊनी
समुद्राच्या
कुशीत शिरले