Saturday, March 8, 2008

सर

आज पडणारच थोडा पाऊस
होणारच हवा थोडी गार
होणारच गारांचा शिडकावा
अन थोडे कोवळे ऊनही

हवेत येणारच थोडे धुके
अन पानांवर ओथंबलेले दव
पाखरांना फ़ुटणारच कंठ
अन झाडांना फुलांचे धुमारे

होणारच सर्वांचे मऊड जरा बरे
येणारच चेह-यावर हसू थोडे
होणार मने ताजी तवानी
येणार जुन्या जुन्या आठवणी

थोड्या पावसाच्या, गप्पांच्याही
पडणारच थोडावेळ तरी इंद्रधनुष्य
आज होणारच तुमचा अंमल
आज येणारच पाऊस - सर !