Thursday, January 22, 1987

नकार

माझ्याच मैफिलीला मी जागलेच नाही
माझ्यातल्या मलाही आपले न मानले मी

माझ्याच भावनांना सूरशब्द ना दिले मी
होकारास तुझ्याही हुंकार ना दिला मी

कालच्या सर्व चुका माझ्याच मानल्या मी
अन नव्या जाणिवा या नाकारल्या आज मी ही