Wednesday, November 26, 1986

बंध

तुझा माझा एक बंध
पण ना
खिळवून टाकणारा गंध

गर्भात असतानाही
तुझा ताल वेगळा
ताराही वेगळ्या झाल्या
जन्म देताना

आता फक्त
सारखे सूर छेडण्याचा
हा आमरण प्रयत्न ...

No comments:

Post a Comment