Wednesday, August 3, 1983

जीवन

जीवन, जीवन, म्हणून जे बोललं जातं
ते आम्ही पाहिलच नव्हतं,
प्रत्येक गोष्टीत आनंद मानत
जगत जाणंच स्विकारलं होतं.

परीक्षा पास होत होत,
पुढं जात होतो, परीक्षार्थी बनून
खरं ज्ञान निसटून गेलं होतं
आम्हाला हलूव बनवून !

प्रेम प्रेम म्हणतात, ते अनुभवण्यासाठी
गेलो प्रियेच्या शोधात...
प्रियातर भेटली नाहीच...
आम्हीमात्र अप्रिय झालो मित्रांत.

पण नाही, अजून जिद्द संपली नाही;
जीवन जगण्याची वा प्रियेच्या शोधाची,
मित्रा, अरे धुंडाळण्यातच मजा आहे
अन तो वरच मजा आहे जिण्याची !