Friday, May 18, 1979

आधुनिक फ्लॅटच्या जमिनी

चौकोनावर चौकोन, अगणित चौकोन
एकात एक मिसळलेल्या भावनांची भेसळ.
कमी झाले म्हणून की काय
एक गुंतवळ तिथेच पडलीय
बंडाळ्या रोखून धरण्यासाठी
प्रत्येक केस आसुसला आहे.
एक चौकोन सुटका करू पाहतो;
जवळचाच केस दक्षतेने पाय घालतो !

(चौकोन म्हणजे व्यव-तीच्या भावभावना. अन मानवी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतेय एक गुंतवळ .)